SangiaodichWeb.com | Liên hệ - Hotline: 0908.622.880 (Mr. Dũng)
logo-hoi-dap

Tạo Danh mục và quản lý Tin tức

+ Tạo và quản lý danh mục tin tức
+ Tạo và quản lý bài viết trong từng danh mục

Để quản lý Tin tức, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị website (Xem Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2:
2.1 Quản lý Danh mục tin tức
Vào Module TIN TỨC => DANH MỤC TIN TỨC, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, Ẩn hoặc Hiển thị danh mục v.v…

Module Danh mục Tin tức

Danh mục Tin tức

2.2 Quản lý Tin tức
Vào Module TIN TỨC => QUẢN LÝ TIN TỨC, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, cập nhật nội dung bài viết v.v…

Module Quản lý Tin tức

Danh sách tin tức

VIDEO HƯỚNG DẪNHướng dẫn Quản lý
Support Zalo: 0908 622 880  |  Hotline: 0908.622.880 (Mr. Dũng)  |  Email: info@thuonghieuonline.vn
Số Hotline