SangiaodichWeb.com | Liên hệ - Hotline: 0908.622.880
logo-hoi-dap

Đổi Mật khẩu Quản trị website

+ Để đổi mật khẩu bạn cần nhớ mật khẩu cũ
+ Sau khi thay đổi cần Logout ra khỏi hệ thống

Đổi mật khẩu Quản trị website, quý khách thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang Quản trị website (Xem bài Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2: Nhấn vào mục Đổi mật khẩu (góc trên bên phải)
Bước 3: Nhập lại mật khẩu cũ, mật khẩu mới và nhấn Đổi mật khẩu
Sau khi thay đổi mật khẩu, cần Thoát (Logout) ra ngoài và đăng nhập lại với mật khẩu mới

Nút Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu mới

VIDEO HƯỚNG DẪN:Support Zalo: 0908622880 | Skype: thuonghieu500