SangiaodichWeb.com | Liên hệ - Hotline: 0908.622.880
logo-hoi-dap

Cập nhật và quản lý Video

+ Upload và quản lý video
+ Quản lý video từ Youtube

Để quản lý Video bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị website (Xem Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2:
2.1 Quản lý Danh mục Video
Vào Module QUẢN LÝ VIDEO => DANH MỤC VIDEO, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, Ẩn hoặc Hiển thị danh mục v.v…

Module danh mục video

List danh mục video

2.2 Quản lý Video clip
Vào Module QUẢN LÝ VIDEO => QUẢN LÝ VIDEO CLIP, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, cập nhật thông tin của video v.v…


Danh sách video Youtube

2.3 Quản lý link Video Youtube
Vào Module QUẢN LÝ VIDEO => VIDEO ON YouTube, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, cập nhật thông tin của link video v.v…

Quản lý video trên YouTube

Danh sách video trên Youtube

Nhập liên kết YouTube
Nhập đường dẫn của video trên Youtube.com vào mục YouTube Link

VIDEO HƯỚNG DẪNSupport Zalo: 0908622880 | Skype: thuonghieu500