SangiaodichWeb.com | Liên hệ - Hotline: 0908.622.880
logo-hoi-dap

Tạo Danh mục và quản lý thông tin Sản phẩm

+ Thêm Danh mục Sản phẩm mới
+ Đăng thông tin chi tiết sản phẩm

Để quản lý Sản phẩm, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị website (Xem Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2:
2.1 Quản lý Danh mục Sản phẩm
Vào Module QUẢN LÝ SẢN PHẨM => DANH MỤC SẢN PHẨM, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, Ẩn hoặc Hiển thị danh mục v.v…

Module danh mục sản phẩm

List danh mục sản phẩm

2.2 Quản lý Sản phẩm
Vào Module ĐĂNG SẢN PHẨM, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, cập nhật thông tin của sản phẩm v.v…

Module Đăng sản phẩm

Danh sách sản phẩm đã nhập


VIDEO HƯỚNG DẪNHướng dẫn Quản lý
Support Zalo: 0908622880 | Skype: thuonghieu500