SangiaodichWeb.com | Liên hệ - Hotline: 0908.622.880
logo-hoi-dap

Cập nhật và quản lý Banner

+ Quản lý tất cả banner trên website
+ Liên kết banner với các nội dung và chuyên mục khác

Để nhập thêm banner mới hoặc quản lý các banner đã có, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống quản trị website (Xem Hướng dẫn Đăng nhập)
Bước 2: Vào Module QUẢN LÝ WEBSITE => QUẢN LÝ BANNER, tại đây bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác như Thêm, Sửa, Xóa, Ẩn hoặc Hiển thị banner v.v…

Module Quản lý Banner

Danh sách Banner quản lý

+ Thứ tự sắp xếp của các banner phụ thuộc vào cột STT (số thứ tự), theo nguyên tắc những banner nào có STT nhỏ hơn thì xếp trước
+ Show: là trạng thái hiển thị của banner, những banner nào đánh dấu màu xanh là đang hiển thị, có màu đỏ là không hiển thị trên website
+ Liên kết Banner: Muốn liên kết với nội dung hoặc các trang khác, bạn copy đường dẫn và paste vào đây
+ Bạn có thể nhập nhiều banne cùng lúc vào cùng 1 danh mục bằng cách click vào mục Cập nhật nhanh nhiều Hình ảnh cùng lúc
+ Thumb Banner: có 4 trạng thái
- Không: Nghĩa là banner sẽ không bị thu nhỏ  hoặc phóng to, bạn upload hình ảnh có kích cỡ nào thì website hiển thị đúng kích cỡ đó
- Fix Size: Bạn sẽ nhập vào chính xác kích cỡ cần hiển thị. Ví dụ: 210x0
- Full Size: Banner sẽ thay đổi tỷ lệ theo website, trong trường hợp bạn nhập banner lớn hơn kích cỡ website thì banner sẽ được thu nhỏ lại bằng kích cỡ website và ngược lại banner sẽ phóng to vừa vặn với website
- Full Size Auto: Nếu banner lớn hơn website thì sẽ được thu nhỏ cho vừa với website, trường hợp banner nhỏ hơn website thì banner sẽ giữ nguyên kích cỡ gốc


VIDEO HƯỚNG DẪNHướng dẫn Quản lý
Support Zalo: 0908622880 | Skype: thuonghieu500